Ex Libris

(#99a) Lipiec 1996 [stron 24]

 
Jerzemu Giedroyciowi z najlepszymi życzeniami w dziewięćdziesiąte urodziny numer ten dedykujemy
-- RedakcjaISSN 0867-1958
Maciej Stasiński Czy Ukraina ma duszę? Daniel Beauvois Walka o ziemię. Szlachta polska na Ukrainie prawobrzeżnej pomiędzy caratem a ludem ukraińskim 1863-1914, przeł. Krzysztof Rutkowski, Fundacja "Pogranicze", Sejny 1996;  Szkolnictwo polskie na ziemiach litewsko- ruskich 1803-1832, tom 1-2, Rzym- Lublin 1991;  Polacy na Ukrainie 1831-1863. Szlachta polska na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie, przeł. Ewa i Krzysztof Rutkowscy, w serii "Biblioteki 'Kultury'",  tom 425, Instytut Literacki, Paryż 1987
Henryk Litwin Inna trylogia Daniel Beauvois Walka o ziemię. Szlachta polska na Ukrainie prawobrzeżnej pomiędzy caratem a ludem ukraińskim 1863-1914, przeł. Krzysztof Rutkowski, Fundacja "Pogranicze", Sejny 1996;  Szkolnictwo polskie na ziemiach litewsko- ruskich 1803-1832, tom 1-2, Rzym- Lublin 1991;  Polacy na Ukrainie 1831-1863. Szlachta polska na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie, przeł. Ewa i Krzysztof Rutkowscy, w serii "Biblioteki 'Kultury'",  tom 425, Instytut Literacki, Paryż 1987
Agnieszka Sozańska Wędrówki po kresach Europy Philip Marsden The Bronski House. A Return to the Borderlands, HarperCollins Publishers, Londyn 1995
Ola Hnatiuk Prorok i błazen
Danuta Sosnowska Szukanie Europy Jurij Andruchowycz Erz- Herz- Perc. Eseje, przeł. Ola Hnatiuk, Przemysław Tomanek, Wydawnictwo Świat Literacki i Tyrsa, Izabelin 1996
Danuta Sosnowska Świat na nowo kreowany (rozmowa z Jurijem Andruchowyczem)
Jurij Andruchowycz Perwersja grudzień 1994, przeł. Ola Hnatiuk
Marek Łaziński Szkoła tolerancji Michał Bołtryk, Anna Radziukiewicz Precz z mnichami, Orthdruk, Białystok 1995;  Jan Józef Lipski Powiedzieć sobie wszystko... Eseje o sąsiedztwie polsko- niemieckim / Wir müssen uns alles sagen... Essays zur deutsch- polnisch Nachbarschaft, teksty wybrał i wstępem opatrzył Georg Ziegler, Wydawnictwo "Wokół nas" i Wydawnictwo Polsko- Niemieckie, Gliwice- Warszawa 1996;  Polska i Niemcy pół wieku później. Księga pamiątkowa dla Mieczysława Pszona pod redakcją Wojciecha Pięciaka, Wydawnictwo Znak, Kraków 1996
Dawid Warszawski Biedni chrześcijanie patrzą na Kielce (... "Czuje się odpowiedzialny za Fejgina i Różańskiego dokładnie tak samo jak za Dzierżyńskiego i Bieruta" ....)
Anna Schiller Brakujące kartki z literatury po wojnie Anita Jankowska Krzyżówka, Wydawnictwo Siedmioróg, Wrocław 1996
Stefan Zgliczyński
 cykl Przegląd Prasy
Głupota poświęcona (o "słowotwórczym bełkocie Frondy" )
Jarosław Klejnocki Fałszywy Znak Jakości Paweł Lisicki Nie- ludzki Bóg, Wydawnictwo Ararat, Warszawa 1995
Anna Schiller
 cykl Noty i Knoty
Barbara Osterloff, Magdalena Raszewska, Krzysztof Sielicki Leksykon Teatralny, Wydawnictwo Książkowe Twój STYL, Warszawa 1996;  Ida Kamińska Moje życie, mój teatr, przeł. Joanna Krakowska- Narożniak, Wydawnictwo "Krąg", Warszawa1996
Agnieszka Osiecka
 cykl Czytadła A.O.
(bez tytułu, "nierecenzja z nieksiążki [...] tekst Stasysa oprowadzający po wystawie Stasysa" )
Andrzej Rostocki
 cykl Bestseller
Czerwiec
Wpisz hasło + Return

a w3eb by  r a n d o m  design .  feedback ? spis 25  X  1997