Ex Libris

#98 Czerwiec 1996 [stron 24]

Stefan Zgliczyński Po Sarajewie został krzyk
issn 0867-1958
Kinga Dunin
Świat
Dom

ć
Olga Tokarczuk Prawiek i inne czasy, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 1996
Przemysław Czapliński Milknąca saga Olga Tokarczuk Prawiek i inne czasy, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 1996
Aneta Górnicka- Boratyńska Układy duchów nerwowych Manuela Gretkowska Podręcznik dla ludzi; tom pierwszy i ostatni; Czaska, Beba Mazeppo & Company, Warszawa 1996; Szamanka, reżyseria Andrzej Żuławski, scenariusz Manuela Gretkowska Polska- Francja 1996 [zobacz dalej felieton Gretkowskiej o Żuławskim]
Bronisław Świderski Ciała i kamienie
Marcin Baran Smak uczciwości Piotr Sommer Smak detalu i inne ogólniki, Stowarzyszenie Literackie "Kresy", Lublin 1995; Piotr Sommer Artykuły pochodzenia zagranicznego, Wydawnictwo "Marabut", Gdańsk 1996; Julian Kornhauser Międzyepoka. Szkice o poezji i krytyce, Wydawnictwo Baran i Suszczyński, Kraków 1995
Zbigniew Mikołejko Kino Paradiso Kino Inferno Alice K. Turner Historia piekła, przeł. Jerzy Jarniewicz, Wydawnictwo "Marabut", Gdańsk 1996; Jean Delumeau Historia raju, przeł. Eligia Bąkowska, PIW, Warszawa 1996
Anna Schiller Trzy wysokie kobiety i jedna zahukana Edward Albee Trzy wysokie kobiety, przeł. Małgorzata Semil, reżyseria Magdalena Łazarkiewicz, scenografia Anna Seitz- Wichłacz, premiera 12 maja; William Szekspir Makbet, przeł. Jerzy S. Sito, reżyseria Mariusz Treliński, scenografia Andrzej Kreütz- Majewski, kostiumy Boris F. Kudlićka, muzyka Włodzimierz Kiniorski, premiera 24 maja; Teatr Powszechny w Warszawie
Jan Gondowicz Magdalenka sprzed Magdalenki Kto był kim w drugim obiegu? Słownik pseudonimów pisarzy i dziennikarzy 1976-1989 pod redakcją Dobrosławy Świerczyńskiej, przedmowa Andrzeja Friszke, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 1995
Marek Łaziński Mały słownik słowników współczesnej polszczyzny Janusz Anusiewicz, Jacek Skawiński Słownik polszczyzny potocznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa- Wrocław 1996; Praktyczny słownik poprawnej polszczyzny nie tylko dla młodzieży, redakcja Andrzej Markowski, PWN, Warszawa 1995; Barbara Magierowa, Antoni Kroh Prywatny leksykon współczesnej polszczyzny. Zeszyt zerowy A-Z Sądecka Oficyna Wydawnicza SOWy, Nowy Sącz 1995
Agnieszka Osiecka
 cykl Czytadła A.O.
Świtanie tapet Marcin Baran Zabiegi miłosne, Wydawnictwo Baran i Suszczyński, Kraków 1996
Wpisz hasło + Return

a w3eb by  r a n d o m  design .  feedback ? spis 25  X  1997