Ex Libris

#57 Sierpień 1994 [stron 28]

Leopold Buczkowski Dziennik. Zeszyt I: Grząski Sad (okres 7 X 1943 do 8 III 1944 r.); Dziennik. Zeszyt II: Powstanie na Żoliborzu (okres od 1 VIII 1944 do 19 IX 1944
issn 0867-1958
Zbigniew Taranienko Przed "Czarnym Potokiem" (życiorys i omówienie Dziennika Leopolda Buczkowskiego)
Małgorzata Baranowska Nie trzeba cierpieć za poetów Anna Świrszczyńska Radość i cierpienie. Utwory wybrane, wyboru dokonał Krzysztof Lisowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1993; Anna Świrszczyńska ("Świr") Budowałam barykadę, Wydawnictwo Literackie, Krakow 1994
Jacek Sieradzki Cóż jest prawdą? Konstanty Puzyna Szkoła Dramaturgów i inne szkice, przygotowała do druku Małgorzata Szpakowska , teksty opracował Wojciech Majcherek, "Wiedza o Kulturze", Wrocław 1993
Joanna Rostropowicz- Clark Prawdy i Kłamstwa Wojenne (przedruk z "Nowin- Kuriera" apropos listu Stanisława Gajewskiego w ExL. #55 tyczącego Louisa Begleya, autora powieści Kłamstwa Wojenne)
mała
 cykl Noty/Knoty
Abraham Joshua Heshel Szabat, przełożył Henryk Hałkowski, Atext, Gdańsk 1994; Erich Fromm Wojna w człowieku. Psychologiczne studium istoty destrukcyjności, przełożył Piotr Kuropatwinski, Piotr Pankiewicz, Jadwiga Węgrodzka, Agencja Wydawnicza Jacek Santorski & Co, Warszawa 1994; Pascal Lainé Koronczarka, przełożyła Ewa Stocka- Kalinowska, Od nowa, Katowice 1994; Natasza Goerke Fraktale, Obserwator, Poznań 1994; Charles Bukowski Listonosz, przełożył Michał Ratyński, Noir sur Blanc, Warszawa 1994; Jonathan Carroll Głos naszego cienia, Dom Wydawniczy "Rebis", Poznań 1994; Erica Jong Jak ocalić swoje życie, przełożyła Renata Kopczewska, Prima, Warszawa 1994; Tim Krabbé Złote jajko, przełożyła Maria Zaleska, Historia i Sztuka, Poznań 1994; Robert Silverberg Maski Czasu, przełożył Sławomir Dymczyk, Dom Wydawniczy "Rebis", Poznań 1994; Lynda La Plante Spuścizna, przełożyła Agnieszka Lukomska i Anna Karp, Anta, Warszawa 1994; Michael Wirschng Wokół raka, Przełożyła Aleksandra Ubertowska, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1994; James Finney Boylan Planety, przełożyła K. Karłowska, Klub Ciekawej Książki "Salamandra", Dom Wydawniczy "Rebis", Poznań 1994; Roman Iwanyczuk Odra, przełożył Jerzy Litwiniuk, Wydawnictwo Burchard & Tyrsa, Warszawa 1994
Agnieszka Osiecka
 cykl Czytadła A.O.
Fanica
Krzysztof Rutkowski Rodacy na Korsyce
Wpisz hasło + Return

a w3eb by  r a n d o m  design .  feedback ? spis 25  X  1997