Ex Libris

#5 Marzec 1991 [stron 8]

Stefan Kisielewski Pieniędzy już nie będę robił (o książkach i pieniądzach)
issn 0867-1958
Marek Mikuśkiewicz (właściciel "Marc Polu" biznesman 1990 roku)  "Na czytanie książek nie mam właściwie czasu..."
Krzysztof Michałek Złodziejscy Baronowie i Kapitanowie Przemysłu
Henryk Dasko Słownik na czasie Monika Neymann, Mieczysław Puławski, Jerzy Malec, Angielsko-polski słownik biznesmena i menedżera, Wydawnictwo "Tesa", Warszawa 1990
gb Rodowody Biznesmenów Księgowość bez księgowego: Jak handlować; Jak sprzedać, seria "Biznes",  Wydawnictwo Andrzej Bonarski, Warszawa 1990 (reprint)
Piotr Śmietanka Zanim Powiesz TAK Roger Fisher, William Ury Dochodząc do TAK. Negocjowanie bez poddawania się, tłum. Robert A. Rządca, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1990
Agnieszka Wróblewska Świat który uciekł Stefan Kwiatkowski Społeczeństwo Innowacyjne, PWN, Warszawa 1990; Uciekajacy Świat Wydawnictwo Spółdzielcze, Warszawa 1990
P.R. Co nam grozi Pierre Salama Dolaryzacja, Oficyna Literacka, Kraków 1990
Joanna Prosińska- Giersz Marketing, Notatki z wykładu (na podstawie materiałów Book House Training Centre)
ar KNOW HOW FUND dla wydawców polskich
Janusz Pawłowski Problem Rosji Richard Pipes Rosja Carów, Wydawnictwo Krąg, Warszawa 1990  
Witold Woroszylski Odkrywanie Kontynentu (dokończenie z numerów 3 i 4)
Kazimierz Molek
 Dyrektor
 Składnicy
 Księgarskiej
KSIĄŻKA ambitna: Czy można, a jeżeli tak, to w jaki sposób, handlować książką ambitną? Michał Malicki, Dyrektor handlowy SW "Czytelnik"
Andrzej Karpowicz KSIĄŻKA deficytowa (tudzież omówienie ustawy o prawie autorskim)
Piotr Szwajcer Piraci
Michał Głowiński Marcowe Gadanie (fragmenty pisanej przed dwudziestu laty książki Marcowe Gadanie. Komentarze do słów 1966-1971, która ukaże się nakładem Wydawnictwa PoMOST)
  Wydarzenia 4 lutego - 2 marca
Wpisz hasło + Return

a w3eb by  r a n d o m  design .  feedback ? spis 25  X  1997