Ex Libris

#1 Październik 1990 [stron 8]

Marcin Król Być Szpiegiem
issn 0867-1958
Michał Komar Cztery role szpiega Philip Knightley The Second Oldest Profession, Andre Deutsch, London 1987
Krzysztof Kozłowski
 Minister Spraw
 Wewnętrznych
(o "bialym wywiadzie" ZSRR na kanwie Akwarium Suworowa)
Janusz Węgiełek Wojna i Pokój Władymir Wołkow Montaż, przełożył z francuskiego Adam Zalewski, Wydawnictwo CDN
Włodzimierz Jurasz Stan Równowagi Frederic Forsyth Czwarty Protokół, przekład Piotra Filipowskiego, Wydawnictwo "GiG", Warszawa 1990; Negocjator, przekład Roberta Kruszyńskiego Diabelska Alternatywa, przekład Witolda Kalinowskiego, Wydawnictwo Amber, Poznań 1990
Henryk Dasko Szpieg Niedoskonały (o twórczości Johna Le Carré)
Marek Gumkowski Jeszcze i jeszcze J. L. Borges Poszukiwania, tłum. A. Sobol- Jurczykowski, Wydawnictwo "Przedświt", Warszawa 1990
Grażyna Borkowska Przypływy (nie)pamięci Ewa Hoffman Lost in Translation, A Life in a New Language, Penguin Books 1989
Grażyna Borkowska (wywiad z Ewa Hoffman)
Jerzy Kosiński w "Czytelniku"
  Wydarzenia 14 września - 22 października
Wpisz hasło + Return

a w3eb by  r a n d o m  design .  feedback ? spis 25  X  1997